Учители

ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Розета Величкова директор
Тотка Катевска заместник директор
Златка Димитрова заместник директор
Мариана Маринчева художествен директор на конкурса „Класика и съвременност“
Павлина Кангалова ръководител методическо обединение Пиано
Жорка Готева ръководител методическо обединение Задължително пиано
Нели Хазан ръководител методическо обединение Струнни инструменти
Йордан Вълчев ръководител методическо обединение Дървени духови инструменти
Венета Янкова ръководител методическо обединение Медни духови, ударни инструменти и акордеон
Костадин Чамов ръководител методическо обединение Музикални и сценични изкуства
Людмила Хубенова ръководител методическо обединение Теоретични дисциплини
Красимир Къшев диригент

ПЕДАГОЗИ

ПИАНО

Мариана Маринчева, Милена Александрова, Павлина Кангалова, Румяна Шишкова

Методическо обединение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО И СЪПРОВОД

Деян Василев, Жорка Готева, Ивайло Величков, Стефанка Мирчева, Нина Симеонова

Методическо обединение

МУЗИКАЛНО СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО


Красимир Къшев вокални ансамбли, диригент;
Костадин Чамов класическо пеене;
Надя Тончева поп и джаз пеене;
Нина Димитрова класическо пеене;
Павел Цонев – поп и джаз пеене;
Димитър Вакарелов поп и джаз пеене;

ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Йордан Вълчев флейта;
Иванка Джелепова обой;
Златко Стойчев кларинет;
Тони Комитов фагот, саксофон

МЕДНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Пенчо Пенчев тромпет, туба

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Атанас Николов, Петър Манолов

АКОРДЕОН

Ангел Чакъров, Веселин Джанкардашлийски, Станимир Сталев

Методическо обединение

ПРЕДУЧИЛИЩНО И НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

предучилищен клас – Даниела Маркова
начални учители – Анелия Драгнева, Йорданка Димитрова, Марийка Желязкова, Светла Драгиева
учители – Елка Грозева, Милка Пенева, Станко Петров, Мая Михайлова

Методическо обединение

МУЗИКАЛНО – ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

Галина Гешева солфеж и елементарна теория;
Диана Мирчева солфеж и елементарна теория;
Елисавета Кунзова солфеж и елементарна теория;
Людмила Хубенова хармония, солфеж и елементарна теория;
Розета Величкова история на музиката;
Росица Михайлова музикална литература, народна музика, инструментознание, оперна драматургия;
Стефка Минкова солфеж и елементарна теория, учебен хор

Методическо обединение

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

Снежана Михайлова цигулка;
Стефка Караиванова цигулка;
Виктория Колева виола;
Нели Хазан виолончело;
Веселина Жейнова контарабас;
Жулиен Минков китара;
Димитър Вакарелов китара;

КОРЕПЕТИТОРИ

Велина Ташева, Венета Янкова, Ирена Донева, Полина Влахова

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

Кремена Костова, Йоана Борисова

БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

Росица Христова

АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Диана Найденова, Стоян Ангелов, Жоро Райчев, Тодор Тодоров , Весела Петрова

Методическо обединение

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература – Добрина Тодорова, Николина Костова;
Английски език – Георги Христов;
Немски език – Екатерина Гешева;
Италиански език – Диана Лофреда;
Биология и здравно образования, Химия – Елена Марчева;
История и цивилизации – Светла Русева;
География и икономика – Тотка Катевска;
Математика – Дялко Дялков, Емануил Узунов;
Физика и астрономия – Емануил Узунов;
Информатика и информационни технологии – Златка Димитрова;
Изобразително изкуство – Тинка Кирева;
Филисофски цикъл – Тинка Кирева;
Учител ЦО – Боряна Кисьова;
Учител ЦО – Юлия Райкова;
Ресурсен учител – Юзджан Юзеир;
Физическо възпитание и спорт – Динчо Бижев;
Шахмат – гросмайстор на спорта Димитър Илиев

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Катя Янулова

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme