Георги Христов

Георги Христов

Роден съм на 17,09,21974 в гр. София

Завършил съм ГПЧ „Ромен Ролан“ гр. Стара Загора – акглийски език.
През 2000 г, се дипломирах по специалност „Български език и литература, и история“
към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – магистърска степен.
През 2004 г. завърших Университета на Източен Лондон – специалност „Медийни науки“ – бакълавар.
Имам следдипломна квалификация на преподавател по английски език към ДИПКУ – Стара Загора.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme