График за подаване на документи

На вниманието на нашите бъдещи ученици и техните родители!

Г Р А Ф И К

за подаване на документи и кандидатстване за учебната 2018 / 2019 година

График за подаване на документи и дати за приемни изпити

за подготвителен и първи клас:

 • 26.03.2018 г. – 13.04.2018 г. – Подаване на документи по образец
 • 18.04.2018 г. – 9.30 ч – Дата за явяване на приемни изпити
 • 19.04.2018 г. – Обявяване на списък с приетите ученици
 • 20.04.2018 г. – 27.04.2018 г. – Записване на приетите ученици
 • 02.05.2018 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
 • 19.06.2018 г. – Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици

за V, VIII клас и прнравнителнн изпити:

1. Подаване на документи по образец

 • 30.05.2018 г.- 11.06.2018 г.

2. Дати за явяване на приемни изпити

 • 12.06.2018 г. – 9.30 ч. – V клас – всички специалности
 • 12.06.2018 г. – 11.00 ч. – V клас – класически танцщ и български танци
 • 13.06.2018 г. – 9.30 ч. – VIII клас – пиано
 • 14.06.2018 г. – 9.30 ч. – VIII клас – дървени и медни духови, ударни и акордеон
 • 15.06.2018 г. – 12.30 ч. – VIII клас – класическо и поп-джаз пеене
 • 18.06.2018 г. – 9.30 ч. – VIII клас – струнни инструменти
 • 18.06.2018 г. – 9.30 ч. – VIII клас – актьорско майсторство
 • 19.06.2018 г. – 9.30 ч. – приравнителни изпитии
 • Графикът и редът на явяване на кандидатите се определя два дни преди началото на изпита от комисията, назначена със заповед на директора.
  Обявяване на резултатите – в деня на изпита.
  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – 21.06.2018 г.
  Записване на приетите ученици – 22.06. – 29.06.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места – 02.07.2018 г.
  Подаване на документи за участие във втори етап на класиране – 04.07. – 06.07.2018 г.
  Обявяване на списъци с приетите на втори етап на класиране – 09.07.2018 г.
  Записване на приетите на втори етап на класиране – 10.07. – 12.07.2018 г.
  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 13.07.2018 г.
  Попълване на незаетите места след втори етап на класиране – 16.07.2018 г. – 18.07.2018 г.
  Утвърждаване на осъществения държавен план прнем – 20.07.2018 г.

  Утвърден план – прием за учебната 2018/2019 година от министъра на културата

  План прием – 2018/2019 г

  НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme