График за подаване на документи

На вниманието на нашите бъдещи ученици и техните родители!

Г Р А Ф И К

за подаване на документи и кандидатстване за учебната 2020 / 2021 година

График за подаване на документи и дати за приемни изпити за подготвителен и първи клас:

 • 01.04.2020 г. – 18.05.2020 г. – Подаване на документи по образец
 • 20.05.2020 г. – 10.00 ч – Дата за явяване на изпити за проверка на способностите
 • 21.05.2020 г. – Обявяване на списък с резултатите
 • 22.05.2020 г. – Обявяване на списък с приетите ученици
 • 23.05.2020 г. – 01.06.2020 г. – Записване на приетите ученици
 • 02.06.2020 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
 • 03.06.2020 г. – Попълване на незаетите места и записване на приетите ученици

График за подаване на документи и дати за приемни изпити за V клас:

1. Подаване на документи по образец:

 •  01.06.2020 г. – 12.06.2020 г.

2. Дата за явяване на приемни изпити за проверка на способностите:

 • 16.06.2020 г.

Графика и реда за явяване на кандидатите се определя на 15.06.2020 г. от комисия, насначена със заповед на директора.

3. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите:

 • 17.06.2020 г.

4. Утвърждаване със заповед списъка на класираните и приети ученици:

 • 18.06.2020 г.

5. Записване на приети ученици:

 • 19.06.2020 г. – 25.06.2020 г.

6. Обявяване на незаетите места:

 • 26.06.2020 г.

7. Подаване на заявления за участие в класиране по ниви желания:

 • 29.06.2020 г.

8. Класиране на кандидатите:

 • 30.06.2020 г.

9. Подаване на заявлвния за участие в изпити:

 •  21.08.2020 г. – 28.08.2020 г.

10. Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

 •  02.09.2020 г. – 9.30 ч. – всички специалности

График за подаване на документи и дати за приемни изпити за VIII клас:

1. Подаване на документи по образец:

 •  16.06.2020 г. – 26.06.2020 г.

2. Дата за явяване на приемни изпити за проверка на способностите:

 • 29.06.2020 г. – 09.30 ч. – пиано
 • 29.06.2020 г. – 11.30 ч. – класическо пеене, поп и джаз пеене
 • 30.06.2020 г. – 09.30 ч. – струнни инструменти
 • 01.07.2020 г. – 9.30 ч. – класически танц, български танци
 • 01.07.2020 г. – 11.00 ч. – дървени, медни,духови и ударни инструменти, акордеон
 • 02.07.2020 г. – 9.30 ч. – актьорство за драматичен театър
 • 02.07.2020 г. – 11.00 ч. – приравнителни изпити

3. Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите:

 • 02.07.2020 г.

4. Утвърждаване със заповед списъка на класираните и приети ученици:

 • 03.07.2020 г.

5. Записване на приети ученици:

 • 06.07.2020 г. – 10.07.2020 г.

6. Обявяване на незаетите места:

 • 13.07.2020 г.

7. Подаване на заявления за участие в класиране по ниви желания:

 • 14.07.2020 г.

8. Класиране на кандидатите:

 • 15.07.2020 г.

9. Подаване на заявлвния за участие в изпити:

 •  21.08.2020 г. – 28.08.2020 г.

10. Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

 •  02.09.2020 г. – 10.30 ч. – всички специалности

 

Утвърден план – прием за учебната 2020/2021 година от министъра на културата

План прием – 2020/2021 г

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme