Даниела Маркова

Даниела Маркова


Даниела Маркова е завършила ИПКУ „Анастасия Тошева“ към Тракийски университет – Стара Загора през 1978 г.; както и специалност „предучилищна педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 1993 година работи като учител в ЦДГ №25 „Ален мак“, а от 2012 е учител в подготвителен клас на НУМСИ „Христина Морфова“.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme