Динчо Бижев

Динчо Бижев


Динчо Бижев е роден през 1969 година в Стара Загора. Средното си образование завършва в ЕСПУ „Тодор Каблешков“ гр. Стара Загора, а висшето – в Национална спортна академия гр. София.
Работи като учител по физическо възпитание и спорт в НУМСИ „Христина Морфова“.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme