Елка Грозева

Елка Грозева

Елка Грозева е завършила Пловдивския университетПаисий Хилендарски през 1994 г. със специалност „предучилищна и начална училищна педагогика“ и специализация „Физическо фъзпитание“. Също така има и професионално-педагогическа специализация „ранно чуждоезиково обучение по английски език“. Има 21 години педагогически стаж и V ПКС от ДИПКУ към Тракийския университет – Стара Загора.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme