ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защита на личните данни на НУ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА ХРИСТИНА МОРФОВА – Стара Загора съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

______________________________________________________________________________________________________________________________

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“

ЕИК/Булстат: 000807453

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 7

Телефон: 042/ 63 97 48

Ел. поща: metronom_sz@abv.bg

Интернет страница: www.metronombg.com

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@adpo.bg

Тел: 02/492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme