Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“

XI  МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС


„КЛАСИКА  и  СЪВРЕМЕННОСТ“

18 – 21 ноември 2020
Стара Загоора


РЕГЛАМЕНТ

Участниците се състезават в следните категории и възрастови групи:

Категория пиано

I група     –  предучилищна възраст до  4 клас /вкл./

II група   –  ученици от V до VII клас /вкл./

III група  – ученици от VIII до XII клас

IV група  – студенти – до 32  години, ненавършени към 18.11.2020

Категория – клавирно дуо за 4 ръце

I група – до 19 години – средна възраст на състава

II група – до 32 години – средна възраст на съставa

Носителите на първи награди от минали издания нямат право да участват в същата възрастова група. По желание на кандидата е възможно участие в по-горна възрастова група.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА


категория ПИАНО


I група – в един тур – до 10 мин.

1. Творба или част от циклично произведение Клементи, Хумел,
Кулау, Хайдн, Моцарт или Бетовен
2. Пиеса от български композитор
3. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група – в един тур – до 20 мин.

1. Първа част от соната на Хайдн или Моцарт
2. Творба или част от циклично произведение на Бах, Бетовен или Шуберт.
3. Пиеса от български композитор
4. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІII група – в един тур – до 30 мин.

1. Първа част от соната на Хайдн, Моцарт или Бетовен
2. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор
3. Творба от български композитор
4. Съвременна пиеса /и/, създадена през XX или XXI век

ІV група – в два тура

І тур – до 25 мин.
1. Рондо, Фантазия, Вариации или цял сонатен цикъл на Хайдн или Моцарт
2. Съвременна пиеса /и/, създадена през XX или XXI век

ІІ тур – до 35 мин.
1. Соната от Бетовен или Шуберт
2. Творба от български композитор

категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

I група – в един тур – до 15 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група – в един тур – до 25 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Пиеса от български композитор
3. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.Заявка за участие по образец

2.  Декларация – съгласие по Закона за защита на личните данни по образец

3. На място, при регистрацията за конкурса, се представя копие от акт за раждане или лична карта за проверка на възрастта на кандидата.

4. Една снимка формат 4/6

5. Документ за платена такса за участие в размер на:

за индивидуални изпълнители – 60 лв.

за клавирнo дуo -100 лв.

Таксата се превежда по сметка в лева на:

НУМСИ „Христина Морфова“

UniCredit Bulbank, филиал Стара Загора

SWIFT/BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG93UNCR76303100115462

за конкурса „Класика и съвременност“ 2020 г.

`           във вносната бележка се отбелязва името на участника в конкурса

***

Срок за подаване на документи – 29 октомври 2020 година на адрес:
НУМСИ „Христина Морфова“
Мариана Петрова Маринчева – Николова /за конкурса/
ул. Армейска 7
6010 Стара Загора

Регистрацията за участие може да се извърши и през интернет. В този случай, документите се прилагат като прикачени файлове /PDF/към заявката за участие в електронен вид и се изпращат на emailm_konkurs.sz@abv.bg

Заявка за участие може да бъде изтеглена oт този линк

Декларация -съгласие  – линк

Закъсняла регистрация или непълни документи правят участието невалидно.

При неявяване на кандидата документи и такси не се връщат.

Разходите за пътни, нощувки и престой са за сметка на участниците.

Не се допускат промени в приложената в заявката конкурсна програма.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

 

Редът за участие се определя чрез жребий, изтеглен служебно на 30.10.2020 г.

Всеки кандидат се уведомява писмено за допускането му в конкурса, датите за акустични репетиции и участие в срок до 03.11.2020 г.

Всички участници имат право на една акустична репетиция:

I и II група – 10 мин.; III и IV група – 15 мин.;

клавирни дуо – 15 мин.

За други репетиции се осигуряват стаи в НУМСИ „ Хр. Морфова“

За допълнителна информация:+359 897 980 156

https://www.metronombg.com

ЖУРИ

Международното жури е съставено от изтъкнати педагози от висши училища по изкуствата. То има право да не присъди всички награди, както и да ги разделя между участниците в конкурса.

Решенията на журито са окончaтелни и не подлежат на обсъждане.

НАГРАДИ

Наградените получават диплом и следните награди:

Категория – пиано                        

I група  –       предметни награди

        II група –       Първа награда – 300 лева

                              Втора награда – 250 лева

                             Трета награда – 150 лева

          III група –     Първа награда – 400 лева

                               Втора награда – 300 лева

                             Трета награда – 200 лева

Наградените в III група получават стипендии от  Министерство на културата

            IV група –     Първа награда – 600 лева

                                 Втора награда – 500 лева

                                Трета награда – 400 лева

 Наградените в IV група получават лауреатско звание

Категория – клавирно дуо за 4 ръце

I група –        Първа награда  – 300 лева

                       Втора награда  –  200 лева

                       Трета награда  –  150 лева

II група –       Първа награда  – 400 лева

                     Втора награда  – 300 лева

                     Трета награда  –  200 лева

 

Всички участници в конкурса получават грамоти за участие

По решение на журито могат да се присъдят и Специални награди -предметни и парични, осигурени от частни лица и организации:

– за ярко дарование

– за най-добро изпълнение на класическа творба

– за най-добро изпълнение на българска творба

– за най-добро изпълнение на съвременна творба

– за най-млад участник

Специална награда на Швейцарско-Българската асоциация за култура, предоставена за участник от IV група за посещение  на Майсторски клас в Швейцария през 2021г. в размер на 500 шв.франка, която е осигурена от „Швейцарски приятели“

В заключителния концерт участват носители на награди по решение на журито
Конкурсът е включен в Националната програма за закрила на деца с изявени дарби

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme