Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“

регламент

X  МЕЖДУНАРОДЕН КЛАВИРЕН КОНКУРС


КЛАСИКА  и  СЪВРЕМЕННОСТ


Стара Загоора


15 – 18 ноември 2018


РЕГЛАМЕНТ

  Носителите на първи награди от минали издания нямат право да участват в същата възрастова група. По желание на кандидата е възможно участие в по-горна възрастова група.

  
Участниците се състезават в следните категории
и възрастови групи – ненавършени години към 15.11.2018 г.:

категория ПИАНО

І група – до 10 години
ІІ група– до 13 години
ІІІ група – до 18 години
IV група – до 32 години

категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

І група – до 19 години – средна възраст на състава
ІІ група– до 32 години – средна възраст на състава

КОНКУРСНА ПРОГРАМА


категория ПИАНО


I група – в един тур – до 10 мин.

1. Творба или част от циклично произведение Клементи, Хумел,
Кулау, Хайдн, Моцарт или Бетовен
2. Пиеса от български композитор
3. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група – в един тур – до 20 мин.

1. Първа част от соната на Хайдн или Моцарт
2. Творба или част от циклично произведение на Бах, Бетовен или Шуберт.
3. Пиеса от български композитор
4. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІII група – в един тур – до 30 мин.

1. Първа част от соната на Хайдн, Моцарт или Бетовен
2. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор
3. Творба от български композитор
4. Съвременна пиеса /и/, създадена през XX или XXI век

ІV група – в два тура

І тур – до 25 мин.
1. Рондо, Фантазия, Вариации или цял сонатен цикъл на Хайдн или Моцарт
2. Съвременна пиеса /и/, създадена през XX или XXI век

ІІ тур – до 35 мин.
1. Соната от Бетовен или Шуберт
2. Творба от български композитор

категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

I група – в един тур – до 15 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

ІI група – в един тур – до 25 мин.

1. Класическа или романтична творба от немски или австрийски композитор.
2. Пиеса от български композитор
3. Съвременна творба/и/, създадена през ХХ – ХХІ век

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

– Заявка за участие по образец
– Копие от акта за раждане
– Кратка творческа биография
– Една снимка формат 4/6
– Копие от квитанция за платена такса в размер на:
за индивидуални изпълнители – 60 лв.
за клавирни дуа -100 лв.

за индивидуални изпълнители:

Срок за подаване на документи – 29 октомври 2018 година на адрес:

НУМСИ „Христина
Морфова“
Мариана Петрова Маринчева – Николова /за конкурса/
ул. Армейска 7
6010 Стара Загора

Регистрацията за участие може да се извърши и през Интернет. В този случай
документите се прилагат като прикачени файлове (PDF) към писмото със
заявката за участие в електронен вид, изпратени на e-mail:
m_konkurs.sz@abv.bg. Заявката за участие може да бъде изтеглена от
този линк
Закъсняла регистрация или непълни документи правят участието невалидно.
При неявяване на кандидата документи и такси не се връщат.
Разходите за пътни, нощувки и престой са за сметка на участниците.
Не се допускат промени в приложената в заявката конкурсна програма.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ


Редът за участие се определя чрез жребий, изтеглен служебно на 30.10.2018г.

Всеки кандидат се уведомява писмено за допускането му в конкурса,
датите за акустични репетиции и участие в срок до 03.11.2018 г.

Всички участници имат право на една акустична репетиция:
– I и II група – 10 мин.;
III и IV група – 15 мин.;
клавирни дуа – 15 мин.

За други репетиции се осигуряват стаи в НУМСИ „ Хр. Морфова“

За допълнителна информация: 0897 980 156

НАГРАДИ


Наградените получават диплом и следните награди:

категория ПИАНО

I група – предметни награди

ІI група:

Първа награда – 300 лева
Втора награда – 250 лева
Трета награда – 150 лева

ІIІ група:

Първа награда – 400 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда – 200 лева

Наградените в III група получават стипендии от Министерство на културата

ІV група:

Първа награда – 600 лева
Втора награда – 500 лева
Трета награда – 400 лева

Наградените в IV група получават лауреатско звание

категория КЛАВИРНО ДУО за четири ръце

І група:

Първа награда – 300 лева
Втора награда – 200 лева
Трета награда – 150 лева

ІІ група:

Първа награда – 400 лева
Втора награда – 300 лева
Трета награда – 200 лева

Всички участници в конкурса получават грамоти за участие

По решение на журито могат да се присъдят и Специални награди -предметни и парични, осигурени от частни лица и организации:
– за ярко дарование
– за най-добро изпълнение на класическа творба
– за най-добро изпълнение на българска творба
– за най-добро изпълнение на съвременна творба
– за най-млад участник
В заключителния концерт участват носители на награди по решение на журито
Конкурсът е включен в Националната програма за закрила на деца с изявени дарби


ЖУРИ

Журито на конкурса е съставено от изтъкнати
български и чуждестранни музиканти – изпълнители и утвърдени педагози.
То има право да не присъди всички награди, както и да ги разделя между участниците в конкурса.
Решенията на журито са окончaтелни и не подлежат на обсъждане.

 

 

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme