Людмила Хубенова

Людмила Хубенова

Людмила Хубенова е завършила Българската държавна консерватория със специалност „Музикознание” през 1980 година. Специализира музикален анализ при проф. Пенчо Стоянов.
От 1980 г. е преподавател по музикално-теоретични дисциплини в НУМСИ „Христина Морфова”.
Ръководител на Методическото обединение „Музикално-теоретични дисциплини”. Помощник-директор по художественотворческата дейност.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme