Петър Петров

Петър Петров

Петър Петров е завършил Средно музикално училище „Христина Морфова” – Стара Загора, със специалност „пиано” и Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ – София в класа по композиция на проф. Александър Райчев. Като студент получава специалната стипендия по композиция на името на П. Владигеров. През 1995/96 година специализира при Анатол Виеру, Румъния; участва в семинари на композиторите Марин Големинов, Тео Льовенди и Тон де Лув. От 1984 присъства като автор и изпълнител на ежегодните прегледи Нова българска музика, както и в концертния живот на страната. Носител е на редица национални и международни награди и отличия; произведенията му се изпълняват на различни форуми и фестивали като Международна трибуна на композитора – Париж, Musica nova, Musicexchenge, Московска есен, Musica contemporanea и др. в Русия, Европа, САЩ и Япония.
Член е на Съюза на българските композитори и Дружеството за нова музика в България, на дружество Musicautor, асоцииран професор по композиция към литовската академия, председател на фондация „Млади музикални таланти“. Автор е на симфонии, инструментални концерти, м
узикално-сценични произведения; камерно-инструментална, солова, електронна и театрална музика; фолклорни обработки, транскрипции и музикална публицистика.
Работил е като преподавател по пиано в Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград (1989-1991) и по полифония в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ – София (1990-1994). От 1993 работи в НУМСИ „Хр
истина Морфова“ като преподавател по композиция, музикален анализ, полифония, хармония, история на музиката, инструментознание, камерна музика, диригент на учебния оркестър, корепетитор.

Официален сайт: http://peter-petrof.narod.ru

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme