Розета Величкова

Розета Величкова

Розета Величкова е завършила Българската държавна консерватория през 1985 година със специалност „Музикознание”, профил „История на музиката” при проф. д-р Иван Хлебаров и профил „Музикална естетика” при доц. Андрей Коралов.
От 1985 до 2001 година е преподавател по история на музиката.
От 2001 година е директор на НУМСИ „Христина Морфова”.
В периода 1988 – 1998 г. и 1995 – 1997 г. е сътрудник и водещ на музикални предавания в Радио Стара Загора. През 1996 и 1997 г. е сътрудник в Телевизия Стара Загора.
Участвала е с научни доклади в национални и международни конференции. Има издадени 5 публикации.
През 2006 г. е удостоена с Грамота на Министъра на културата проф. Стефан Данаилов за принос в развитието на българската култура.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme