Светла Драгиева

Светла Драгиева

Светла Драгиева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1999 година и притежава свидетелство за професионално-педагогическа специализация по ранно чуждоезиково обучение, специалност „английски език“. Има 24 години трудов стаж и V професионално-квалификационна степен.
От 2011 година е начален учител в НУМСИ „Христина Морфова“.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme