Станко Петров

Станко Петров

Завърших НУП /начална училищна педагогика/ в Пловдивски университет „П.Хилендарски“ през 1991г.Имам специализация физ.възпитание и спорт.
Същата година започнах работа като учител в 3-то основно училище „К.Ганчев“
Стара Загора. Там работих 10г.След това :
2год. Във ВТУ“Поп.М.Кънчев“ Стара Загора –нач.учител
2год.в НУ“Св.Св.К.иМетодий“ с.Бъдеще-директор
1,5год. В 7 ОУ Стара Загора –пом.директор
В НУМСИ „Хр.Морфова“ работя от 2009г.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme