Учебни планове 2021 – 2022 г.

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист предучилищен клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикални инструменти начален етап I клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап II клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап III клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап IV клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално искуство прогимназиален етап V клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап V клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап V клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално изкуство прогимназиален етап VI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап VI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап VI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално изкуство прогимназиален етап VII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап VII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап VII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Класически танци – балетист“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Български танци – танцьор“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Класически танци – балетист“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Български танци – танцьор“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Mузикант – инструменталист“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Класически танци – балетист“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Български танци – танцьор“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – Актьор, специалност – „Драматичен театър“ XII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Музикант – инструменталист“ XII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Музикант – инструменталист“ „Оркестрови инструменти“ XII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Музикант – вокалист“, специалност – класическо пеене XII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Музикант – вокалист“, специалност – Поп и джаз пеене XII клас

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация – „Музикант – инструменталист“, специалности – „Класическа китара“,“Акордеон“ XII клас

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme