Учебни планове

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист предучилищен клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикални инструменти начален етап I клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап II клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап III клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап IV клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист прогимназиален етап V клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап Va клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап VБ клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално изкуство прогимназиален етап VIa клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап VI клас

Училищен учебен план за учебната 2019/2020 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап VI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално изкуство прогимназиален етап VIIa клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап VII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап VII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Класически танци – балетист“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Български танци – танцьор“ VIII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Класически танци – балетист“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация „Български танци – танцьор“ IX клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ X клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ XI клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване професия – Актьор, специалност – „Драматичен театър“ XII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване професия – „Музикант – инструменталист“ XII клас

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване професия – „Музикант – вокалист“, специалности – класическо пеене и поп и джаз пеене XII клас

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme