Учебни планове

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист предучилищен клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикални инструменти начален етап I клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап II клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист начален етап III-IV клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикант – инструменталист прогимназиален етап Vа клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап Vб клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Български танц“ прогимназиален етап Vб клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност музикално изкуство прогимназиален етап VIa клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за специалност „Класически танц“ прогимназиален етап VIб клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Оркестрови инструменти“ VIII – XII клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Класическа китара“ и „Акордеон“ VIII – XII клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – инструменталист „Пиано“ VIII – XII клас

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Поп и джаз“ VIII – XII кла

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – вокалист „Класическо пеене“ VIII – XII кла

Училищен учебен план за учебната 2017/2018 г. за НУМСИ „Хр.Морфова“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация музикант – Актьор „Драматичен театър“ VIII – XII кла

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme