Учители 2022 – 2023 г.

ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Красимир Къшев – директор

Тотка Катевска – заместник директор

Златка Димитрова – заместник директор

Нели Хазан – художествен мениджър на училището

Мариана Маринчева – художествен директор на конкурса „Класика и съвременност“

Павлина Кангалова – ръководител методическо обединение „Пиано“

Йордан Вълчев – ръководител методическо обединение „Дървени духови инструменти“

Венета Янкова – ръководител методическо обединение „Медни духови, ударни инструменти и акордеон“

Костадин Чамов – ръководител методическо обединение „Музикални и сценични изкуства“

Людмила Хубенова – ръководител методическо обединение „Теоретични дисциплини“

ПЕДАГОЗИ

ПИАНО

Мариана Маринчева, Милена Александрова, Павлина Кангалова, Румяна Шишкова

Методическо обединение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО И СЪПРОВОД

Венета ЯнковаИвайло Величков, Стефанка Мирчева, Нина Симеонова

Методическо обединение

МУЗИКАЛНО СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

Костадин Чамов – класическо пеене

Нина Димитрова – класическо пеене

Иван Кабамитов – вокални ансамбли

Надя Тончева – поп и джаз пеене

Павел Цонев – поп и джаз пеене

Димитър Вакарелов – поп и джаз пеене

ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Ива Профирова – флейта

Иванка Джелепова – обой

Димитър Марков – обой

Златко Стойчев – кларинет

Ралица Василева – фагот, саксофон

МЕДНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Пенчо Пенчев – тромпет, туба

Андон Душков – тромпет, тромбон

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Атанас Николов

Мирена Митрева

АКОРДЕОН

Ангел Чакъров,

 Станимир Сталев

Господин Живков

Методическо обединение

ПРЕДУЧИЛИЩНО И НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

предучилищен клас – Даниела Маркова

начални учители –  Светла Драгиева, Елка Грозева, Боряна Кисьова

Жанета Петрова

учители ЦО- Йорданка Димитрова, Станко Петров, Мая Михайлова, Анелия Драгнева

Методическо обединение

МУЗИКАЛНО – ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

Галина Гешева – солфеж и елементарна теория

Елисавета Кунзова – солфеж и елементарна теория

Анета Димова – солфеж, елементарна теория, музикална литература, музика

Людмила Хубенова – хармония, солфеж и елементарна теория, полифония

Росица Михайлова – музикална литература, народна музика, инструментознание, оперна драматургия

Стефка Минкова – солфеж и елементарна теория, учебен хор

Методическо обединение

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

Божидар Рахнев – цигулка

Момчил Енчев – цигулка

 Нели Хазан – виолончело

Веселина Жейнова – контарабас

Илин Папазян – китара

Димитър Вакарелов – китара

Йорданка Маркова – китара

КОРЕПЕТИТОРИ

Светлана Денева, Велина ТашеваИрена Донева, Полина Влахова

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

Кремена Костова

Станко Танев

БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ

Дилян Желязков, Рони Тенева

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Жоро Райчев,

Стефан Делев ,

Александър Бориславов

Галя Александрова

Стоян Ангелов

Методическо обединение

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература – Добрина Тодорова, Роза Жабова

Английски език – Георги Христов;

Немски език – Екатерина Гешева;

Италиански език – Диана Лофреда ; Даниела Нинева;

Биология и здравно образования, Химия – Кристина Славова

История и цивилизации – Евгения Влаева

География и икономика – Тотка Катевска;

Математика – Галя Узунова, Емануил Узунов;

Физика и астрономия – Емануил Узунов;

Информатика и информационни технологии – Златка Димитрова;

Изобразително изкуство – Тинка Кирева;

Филисофски цикъл – Тинка Кирева ;

Учители ЦДО – прогимназиален етар – Зорница Димова ; Жана Кабамитова.

Ресурсен учител – Юзджан Юзеир;

Физическо възпитание и спорт – Динчо Бижев;

Възпитател в общежитието – Миглена Гърбасанова;

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Катя Янулова

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme