Blanki

Заявление – Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година – PDF
Заявление – Отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година – DOC

Заявление – Отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година – PDF
Заявление – Отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година – DOC

Заявление за академична справка за оценките и хорариума от учебни часове – PDF
Заявление за академична справка за оценките и хорариума от учебни часове – DOC

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование – PDF
Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование – DOC

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование – PDF
Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование – DOC

Заявление за преместване – PDF
Заявление за преместване – DOC

Заявление за удостоверение за преместване – PDF
Заявление за удостоверение за преместване – DOC

Заявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка самостоятелна форма на обучение – PDF
Заявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка самостоятелна форма на обучение – DOC<

Удостоверение за социално подпомагане ( удостоверение, че съм ученик) – PDF
Удостоверение за социално подпомагане ( удостоверение, че съм ученик) – DOC

Служебна бележка – PDF
Служебна бележка – DOC

Заявление за СИП/ФУЧ – PDF
Заявление за СИП/ФУЧ – DOC

Заявление-декларация за стипендия по успех – PDF
Заявление-декларация за стипендия по успех – DOC

Заявление за самостоятелна форма на обучение на лица навършили 16 г. – DOC
Заявление за самостоятелна форма на обучение на лица навършили 16 г. – PDF

Заявление за самостоятелна форма на обучение на лица в задължителна училищна възраст – DOC
Заявление за самостоятелна форма на обучение на лица в задължителна училищна възраст – PDF

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme