Priem

ПРИЕМ 2020/2021


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с извънредното положение в РБългария документите за кандидатстване за подготвителен и първи клас можете да подавате единствено по електронен път от 01-16 април 2020 на следния
e-mail: numsi_priem@abv.bg
Заявлението можете да изтеглите от тук:

НАРЕДБА2 – Училищата по изкуствата

Всички останали необходими документи като медицинско свидетелство и/ служебна бележка за удостоверяване, че кандидатът се обучава в подготвителна група – за кандидатите I клас/ ще се представят допълнително.
Датата за изпита за проверка на способностите е обявен за 22 април от 10.00 ч.
При възникване на непредвидени обстоятелства ще бъдете уведомени чрез сайта на училището.
Благодарим за разбирането!

НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!
Прием за 2020 /2021 учебна година

Полудневно обучение в подготвителна група:

Целодневно обучение в първи клас

НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!

Прием 5 клас

НОВО!!! НОВО!!! НОВО!!!

Прием 8 клас

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme